فارنا دوگ: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


نرم افزارها

• فارنا دوگ
الفباي دستي فارسي ناشنوايان_دوگانه (فارنا دوگ)

فارنادوگ، مجموعه تصاوير 232 اجراي دستي از 36 اشاره متمايز الفباي دستي فارسي ناشنوايان است که توسط 3 فرد مختلف (مذکر در سنين 12 و 19 و 27) اجرا گشته است. با توجه به پتانسيل پردازشي تصاوير استريو در مدلسازي سه بعدي، از دو دوربين به طور همزمان جهت ثبت تصاوير استريو از هر اشاره سود رفته است. به منظور سهولت مکان يابي سرانگشتان دست که مهمترين ويژگي مشخصه اشاره محسوب مي گردد از يک دستکش لاتکس با سر انگشتان رنگي استفاده گشته که رنگ بندي آن توسط روش هاي پردازشي تصوير، بهينه يابي شده است؛ به نحوي که حداکثر تمايز در اين رنگ ها وجود داشته باشد.
طراحي، ثيت و تدوين دادگان استريوي الفباي دستي فارسي ناشنوايان - فارنادوگ - براي نخستين بار در كشور در سال 1386 در شركت ناب راي تراشه انجام يافته و براي مقاصد پژوهشي در اختيار دانشگاهيان و موسسات تحقيقاتي قرار دارد.به روز شده در تاريخ 5/9/1388

بازگشت به فهرست محصولات »