پروژه ها: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


پروژه ها


فارنا دوگالفباي دستي فارسي ناشنوايان_دوگانه (فارنا دوگ)فارنادوگ، مجموعه تصاوير 232 اجراي دستي از 36 اشاره متمايز الفباي دستي فارسي ناشنوايان است که توسط 3 فرد مختلف (مذکر در سنين 12 و...
توضيحات کامل »

كاريوتايپينگ آناليز (آناكاوي) سيتوژنتيك ابزار كارامدي در تشخيص ناهنجاري هاي ژنتيكي مي باشد. فرايند سنتي/دستي آناكاوي شامل كشت سلولي، جلب متافاز، ترقيق هايپوتونيك، تثبيت سلولي، آماده سازي اسلايد و اعمال روشهاي...
توضيحات کامل »