فارنا: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


نرم افزارها

• فارناالفباي دستي فارسي ناشنوايان (فارنا)

زبان اشاره ناشنوايان در فارسي، سه گونه مختلف از اشارات را شامل مي گردد كه عبارتند از: الفباي گوياي باغچه بان، الفباي دستي و زبان اشاره طبيعي. مجموعه اشارات الفباي دستي فارسي ناشنوايان شامل 32 حرف (الف تا ي) و 6 مصوت (اَ، اِ، ا،ُ آ، او، اي) مي‌باشند.
دادگان فارنا شامل 4مجموعه از اشارات الفباي دستي فارسي بدون دستکش و 4 مجموعه با دستکش است كه توسط دو فرد (مذكر و مونث) اجرا شده اند. به منظور سهولت مكان يابي، سر انگشتان دستكشهاي لاتكس به صورت متمايزي رنگ آميزي شده اند. هر مجموعه شامل يك يا چند تصوير از اشاره هاي 36گانه الفباي دستي فارسي بوده و مجموعا 300 تصوير را شامل مي شود.
طراحي، ثيت و تدوين دادگان فارنا با همكاري مشترك ناب راي تراشه و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال 1385 براي نخستين بار در كشور صورت گرفته و بستر مناسبي براي پژوهشهاي دانشگاهي و موسسات تحقيقاتي در اين خصوص ايجاد نموده است.به روز شده در تاريخ 5/9/1388

بازگشت به فهرست محصولات »