مجموعه دادگان سيتوژنتيك: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


نرم افزارها

• مجموعه دادگان سيتوژنتيكاين مجموعه دادگان شامل بيش از 1600 تصوير متافاز و كاريوگرام هاي مربوطه است كه جهت مطالعات كاريوتايپ رايانه اي در اختيار شركت ناب راي قرار دارد. اين مجموعه كه در مركز رويان جمع آوري شده است در حال حاضر فقط در فضاي شركت قابل استفاده محققان و دانشگاهيان است.به روز شده در تاريخ 1/7/1389

بازگشت به فهرست محصولات »