كاريوتايپينگ: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


پروژه ها

• كاريوتايپينگ 
آناليز (آناكاوي) سيتوژنتيك ابزار كارامدي در تشخيص ناهنجاري هاي ژنتيكي مي باشد. فرايند سنتي/دستي آناكاوي شامل كشت سلولي، جلب متافاز، ترقيق هايپوتونيك، تثبيت سلولي، آماده سازي اسلايد و اعمال روشهاي باندينگ مي باشد. سپس عكسبرداري ميكروسكوپي از گستره متافاز و ظهور و ثبوت فيلم در اتاق تاريك انجام مي گردد. سپس كروموزوم هاي منفرد به طور دستي از روي عكس بريده شده، جفت شده و چسبانيده مي شوند تا يك كاريوتايپ حاصل شود. اين فرايند مستلزم صرف وقت و انرژي بسياري مي باشد.
ناب راي تراشه در قالب يك طرح پژوهشي در حال طراحي يك سامانه رايانه¬اي براي خودكارسازي اين فرايند مي باشد. بخش سخت افزاري اين سامانه پس از طي مراحل پژوهشي، شامل يك ميكروسكوپ تحقيقاتي وضوح بالا، كنترل موتوري جستجوي خودكار متافاز، يك دوربين ccd و واسط كامپيوتري مناسب بوده و بخش نرم افزاري سامانه شامل روال هاي ثبت تصوير، بهينه سازي و پيش پردازش تصوير، شمارش كروموزوم ها، طبقه بندي كاريوتايپي و تنظيم گزارش خواهد بود.
ناب راي تراشه در جهت انجام  اين پروژه، از مجموعه دادگان بزرگي كه توسط مركز رويان جمع آوري شده استفاده مي كند. فراهم سازي اجراي يك دوره كاراموزي و حمايت از يك پروژه دانشگاهي در مقطع كارشناسي تا كنون جهت نيل به اين هدف انجام گرفته است.
به روز شده در تاريخ 2/12/1390

بازگشت به فهرست پروژه ها »