كارگاه بازشناسي گفتار گسسته پايان يافت: هوش مصنوعی،پردازش تصویر،داده کاوی،پردازش سیگنال


خبرها

• كارگاه بازشناسي گفتار گسسته پايان يافتدوره‌ي ويژه‌ي مقدماتي بازشناسي گفتار گسسته با همكاري شركت ناب راي تراشه و دبيرستان استعدادهاي درخشان علامه حلي 3 تهران در پاييز و زمستان 1389 برگزار شد. در پايان اين دوره، دانش‌آموزان شركت كننده موفق شدند يك نرم‌افزار كاربردي مبتني بر فناوري گفتار را طراحي كرده و نمونه‌ي آزمايشگاهي آن را توليد نمايند. اين نرم‌افزار در چهارمين سمينار علوم و فنون دبيرستان علامه حلي 3 كه از تاريخ 22 الي 26 اسفندماه 89 در آن مركز برگزار گشت، ارائه شده و مورد استقبال بازديدكنندگان قرار گرفت.
 در روز پاياني اين سمينار به چهار نفر از شركت كنندگان در دوره‌ي بازشناسي گفتار، گواهي‌نامه پايان دوره ارائه گشت.به روز شده در تاريخ 7/1/1390

بازگشت به فهرست خبرها »